Start van nieuwe jaar

We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en betrokkenen bij OOH een goed en gezond 2021!

Duurzaamheidsfonds Houten

Wat zijn wij trots. Al onze scholen hebben meegedaan met de projectenaanvragen voor de Groene Keus 2020. De Publieksprijs Groene Keus 2020 van het Duurzaamheidsfonds Houten is gevallen op het project Natuuronderwijs op de Vijfwal van OBS Ridderspoor. Groene Keus 2020

Velduil

Voor OBS De Velduil is nieuwbouw beoogd. In het najaar zal dit in de gemeenteraad van Houten besloten worden.

Corona

Op al onze scholen wordt in deze tijd van het coronavirus gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Wilt u contact met een van onze scholen is het aan te bevelen dit eerst telefonisch te doen. Zijn er ontwikkelingen die voor uw kind van belang zijn, dan wordt u daar door de bestuurder en/of de directeur van op de hoogte gebracht.

Leerlingaantal

Het leerlingenaantal van OOH was op 1 oktober 2020 1270 leerlingen. Dat is conform van wat we hadden verwacht. Fijn dat deze kinderen zich bij OOH welkom voelen. Het is ook goed om hier een woord van dank uit te spreken aan de leerkrachten, ondersteuners en schoolleiders, die dit met elkaar mogelijk maken.

Invalkrachten

Ook OOH merkt dat er een dringend tekort aan invalkrachten in het primair onderwijs is onstaan. Kent u invallers of vervangers of bent u het zelf, neem contact met ons op en stuur uw CV mee naar info@oo-h.nl.

Klachten

Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Bent u het ergens niet mee eens of heeft u een klacht: de leerkracht of schoolleider wil dit graag van u horen. Komt u er samen niet uit, dan vindt u hierbij onze klachtenregeling.