De directeuren zijn in eerste instantie eindverantwoordelijk voor de eigen school. Daarnaast wordt de kennis en expertise gedeeld met elkaar en wordt gezocht naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het OOH.

Een keer in de drie weken komen de directeuren van de scholen bijeen voor een overleg met de bestuurder en de controller. Bovendien is er een keer per zes weken overleg over het strategisch beleidsplan waarbij ook de intern begeleiders van de scholen betrokken zijn.

Thema's die we bespreken gaan over onderwijs en ontwikkeling, personeel en organisatie, samenwerking, omgeving en communicatie.