Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Bent u het ergens niet mee eens of heeft u een klacht: de leerkracht of schoolleider wil dit graag van u horen. Komt u er samen niet uit, dan vindt u hierbij onze klachtenregeling.