In 2019 is het nieuwe strategisch beleid vastgesteld. Hieronder vindt u de verkorte versie:

Missie en visie van OOH

Met hart voor kinderen in het hart van de wijk.

Aldus luidt de missie van het Openbaar Onderwijs Houten. Het kind staat centraal op de scholen en de scholen staan centraal in de wijk.

Het tweede deel van onze missie "…in het hart van de wijk" betreft ook de relatie van het openbaar onderwijs met de samenleving. Die relatie vinden we essentieel en maken we zichtbaar in de kernwaarden voor het openbaar onderwijs.

Kernwaarden OOH

Verbondenheid: Alleen in onderling verbondenheid kunnen we onze ambitie waarmaken: kinderen kunnen laten omgaan met alle veranderingen in de maatschappij.

Optimisme: OOH heeft een positieve blik. Resultaten halen vinden we belangrijk, maar fouten maken mag, we zijn immers een lerende organisatie.

Eigenaarschap: Iedereen binnen de OOH-organisatie is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen kan invloed uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Lef: Wij durven in onze ambitie steeds een stap verder te gaan. Daarbij zoeken we de grenzen op en zoeken actief naar nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

In juni 2020 zijn door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) en de Vos Abb (de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen) nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs vastgesteld. De drie nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Ze vormen samen met de slogan: Openbare scholen-Waar verhalen samenkomen!  een stevig fundament onder de eigen waarden van openbare schoolbesturen en scholen.

Gelijkwaardigheid: Op de openbare school is iedereen welkom! Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid: Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch te denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Dit zie je onder andere terug in een leerlingenraad.

Ontmoeting: Op de openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.