Scholing

Begin dit schooljaar is de scholingsgids onder het personeel verspreid. Nieuw is dat OOH hierin samen gaat werken met stichting Robijn uit Nieuwegein. OOH hecht waarde aan scholing voor alle medewerkers. Scholing kan op diverse niveaus plaatsvinden: individueel, in teamverband of in collectief OOH verband. Via academie@oo-h.nl kan aangegeven worden welke scholing je wilt gaan volgen. De scholingsgids voor dit schooljaar:

 

Vanaf 1 januari is het mogelijk om je oude én nieuwe opleidingen rechtstreeks in je eigen digitale omgeving vast te leggen. Er is een beknopte handleiding die uitlegy op welke wijze dit kan.

 

Het blijven ontwikkelen van de leerkrachten en onderwijsassistenten past binnen de kernwaarden van OOH. Daarom biedt OOH de leerkrachten in de schaal L10 twee maal per jaar (januari en september) de mogelijkheid om te solliciteren naar een L11 functie. De onderwijsassistenten in schaal 4 en schaal 5 kunnen ook twee maal per jaar solliciteren naar een hogere functie. Heb je hier interesse in, dan kun je bij je directeur terecht voor de voorwaarden.

 

Bovendien heeft OOH een eigen profiel voor leerkrachten opgesteld. Deze is hier te lezen.

Binnenkorf wordt hier ook een OOH profiel voor de onderwijsassitent aan toegevoegd.

 

CAO Primair Onderwijs

Sinds januari 2020 is de CAO PO 2019-2020 officieel van kracht. Kijk voor de tekst op de site van de PO Raad (CAO PO 2019-2020).

OOH beweegt

Sinds enige jaren kent OOH een bewegingsprogramma voor de medewerkers. De kartrekker voor dit programma is Eddie Heerings, jarenlang verbonden geweest aan Daltonschool OBS De Plantage. Hij verzorgt dit programma sinds dit schooljaar vanuit zijn eigen bedrijf. Binnenkort is het aanbod hier op de site in te zien.

Fietsregeling

Bij OOH kun je gebruik maken van de fietsregeling (fiscale uitruil). Er is in 2020 al veelvuldig gebruik van gemaakt. Wil je hier ook gebruik van maken, lees dan de regeling en download het formulier onbelaste fietsvergoeding.

 

Administratiekantoor

Qualiant verzorgt voor ons de personele en deels de financiële administratie. Om bij je eigen digitale personeelsdossier te komen, kun je inloggen bij HR2Day. Ook kun je hier terecht voor het indienen van je declaraties. Na goedkeuring door de directeur worden deze bij je salaris uitbetaald. In september ontvang je, als je lid bent van de bond, de brief om je contributie uit te ruilen. Ook dit gaat via je eigen digitale omgeving. In november kun je de fiscale uitruil van de reiskosten aanvragen van je eindejaarsuitkering. 

ABP

MijnABP geeft inzicht in het toekomstig pensioeninkomen. Het is een persoonlijk digitaal dossier dat een beeld geeft van je pensioen. Je ziet wat je inkomen in nettobedragen is in verschillende situaties:

  • Hoeveel krijg ik straks als ik ga stoppen met werken?
  • Is het pensioen voor mijn nabestaanden goed geregeld als ik kom te overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt wordt?

Klokkenluidersregeling

In juni 2017 heeft OOH een klokkenluidersregeling in overleg met de GMR vastgesteld.