De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur. Daartoe ontvangt zij regelmatig rapportages van het bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur/bestuurder. Daarnaast heeft zij een maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de gehele GMR en eenmaal per jaar overleg in een klein comité.

De RvT bestaat uit de volgende leden:

 • Wouter Smit, voorzitter
 • Joke Kiewiet
 • Nora de Jeu
 • Rob Klerkx
 • Co Huisman

De RvT zoekt naar differentiatie binnen haar leden en heeft een profiek opgesteld waaraan een lid moet voldoen. 

De Raad van Toezicht werkt met de volgende portefeuilles:

 • identiteit en strategie (allen)
 • onderwijskwaliteit (Joke Kiewiet en Co Huisman)
 • passend en inclusief onderwijs (Wouter Smit en Co Huisman)
 • financiën & control (Rob Klerkx en Nora de Jeu)
 • organisatie & bedrijfsvoering (Nora de Jeu en Joke Kiewiet)
 • personeel & professionalisering (Nora de Jeu en Joke Kiewiet)
 • fusie & huisvesting (Co Huisman en Rob Klerkx)
 • profilering & ondernemerschap ( Co Huisman en Rob Klerkx)
 • werkgeverschap & gremia (Wouter Smit en Joke Kiewiet)
 • juridische & externe relaties (inhuur indien nodig)