Profi Pendi

OOH maakt deel uit van het samenwerkingsverband Profi Pendi. Vanuit OOH is Maartje van der Kroef (ouder van De Velduil) lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Zij vertegenwoordigt binnen de OPR het belang van OOH.

Daarnaast participeert Diana Brouwer, directeur van de Plantage, namens OOH in de klankbordgroep directeuren bij Profi Pendi.

Het samenwerkingsverband heeft subsidie gekregen voor hoogbegaafden onderwijs. OOH heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband voor ondersteuning. Zowel de bestuurder als de directeur van De Velduil participeren in werkgroepen om te zorgen dat deze subsidie zo goed mogelijk wordt ingezet.

Passend Onderwijs bij OOH

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van de wet is om alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Onze visie is dat we zoveel mogelijk kinderen een goede veilige plek willen bieden waar ze uitgedaagd worden zodat ze met plezier naar school gaan. Daarin willen we als stichting ver gaan, iedere leerling verdient een goede plek!

Al onze scholen beschikken over een schoolondersteuningprofiel (SOP). Hierin geven scholen hun informatie weer over het zorg aanbod. Hieronder vindt u in overzicht een samenvatting, die u snel een beeld kan geven van onze scholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende school via het contactformulier op de sites.

Stichting OOH valt binnen het samenwerkingsverband Profi Pendi. Voor meer informatie voor u als ouder klikt u hier.