Het vakantierooster wordt in een regionaal overleg gemaakt en vastgesteld door de schoolbesturen. Aan het maken van een rooster gaat een urenberekening vooraf. De kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 moeten een minimaal aantal lesuren draaien, of van groep 1 t/m 8 een totaal gemiddeld aantal uur. Over het algemeen bepalen de uren voor de bovenbouw, of het totaal gemiddelde, de ruimte voor vakantie of extra vrije dagen. Door andere schooltijden te hanteren (bijvoorbeeld op woensdag tot 12.30 uur naar school, i.p.v. 12.15 uur) kan er meer ruimte voor vakantie/extra vrije dagen ontstaan. Daardoor zijn er verschillen in het aantal vrije dagen dat scholen in en buiten Houten hebben.

Het Openbaar Onderwijs Houten vindt het belangrijk dat de leerkrachten/scholen zich blijven ontwikkelen, verbeteren en aanpassen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de studiedagen op school. Eenmaal per jaar is er een studiedag voor al het personeel van het Openbaar Onderwijs Houten. Deze dag is altijd gekoppeld aan een thema. Het personeel krijgt dan de kans om via workshops kennis en vaardigheden te vergroten en collega's van de andere scholen te leren kennen. 

De studiedagen zijn schoolspecifiek en worden via de eigen website en/of social schools gecommuniceerd. 

Vakantierooster 2021-2022 Eerste dag                   Laatste dag             
Herfstvakantie zaterdag 16-10-2021zondag 24-10-2021
Kerstvakantiezaterdag 25-12-2021zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantiezaterdag 26-02-2022zondag 06-03-2022
Pasenvrijdag 15-04-2022maandag 18-04-2022
Koningsdagin mei vakantie 
Meivakantiezaterdag 23-04-2022zondag 08-05-2022
Hemelvaartdonderdag 26-05-2022zondag 29-05-2022
Pinksterenmaandag 06-06-2022 
Zomervakantiezaterdag 09-07-2022zondag 21-08-2022